072 - 20 20 200

Direct Aanmelden
Weet u al welk model u kiest voor de toekomstige hulpmddelenzorg? Meld u dan meteen aan.
Hulpmiddelenzorg: 3 modellen
1        Uitbesteden
U kiest er voor de dienstverlening van een of meerdere zorgdomein(en) helemaal uit te besteden aan Pluripharm Direct. Wij informeren u jaarlijks over uw patiënten en kunnen hen betrekken bij uw zorgprojecten. Patiënten blijven voor de farmaceutische zorg bij u zonder dat u zelf een rol hoeft te spelen op het gebied van hulpmiddelenzorg. U ontvangt per patiënt eenmalig een vergoeding
Taken in de apotheek:
 • Patiënten doorverwijzen naar Pluripharm Direct
2        Afleveren
U houdt een actieve rol in de aflevering van hulpmiddelen en het contact met uw patiënten. Pluripharm Direct verzorgt de profilering en de declaratie. De bestelling wordt per patiënt verpakt en geleverd in de apotheek. Pluripharm Direct is verantwoordelijk en stuurt op doelmatig en adequaat advies, passend in de situatie van uw patiënt, terwijl u een compleet pakket aan zorgverlening kunt (blijven) bieden in uw apotheek. Voor iedere patiënt ontvangt u jaarlijks een vaste vergoeding.
Taken in de apotheek:
 • Patiënten ontvangen en informeren over Pluripharm Direct
 • Patiëntgegevens en verwijzing doorsturen naar Pluripharm Direct
 • Patiënten informeren en adviseren (met ondersteuning van Pluripharm Direct)
 • Leveringen in de apotheek
3        Participeren
Uw voorkeur gaat uit naar een actieve rol in de dienstverlening, het contact met uw patiënten en de voorschrijvers. Dit is mogelijk door te kiezen voor het model: participeren. Pluripharm Direct verzorgt de profilering en de declaratie. De levering vindt plaats in de apotheek en uit voorraad van de apotheek. Per patiënt ontvangt u een door onze verpleegkundige opgesteld profiel, compleet met productadvies en verbruik, zodat u exact weet wat u de patiënt kunt leveren. Op basis van dit profiel en de ter hand gestelde hoeveelheden wordt de voorraad (in bulk) aangevuld. U deelt mee in het ondernemersrisico van uw patiëntenpopulatie en doet dit voor alle hulpmiddelencontracten welke niet meer aan de apotheek worden aangeboden. Via klankbordgroepen wordt u gevraagd actief mee te denken over de invulling van zorgcontracten die worden aangeboden. Door de actieve samenwerking met Pluripharm Direct bent u als apotheek in staat om kwalitatief goede en complete zorg aan uw patiënten en voorschrijvers te verlenen. Daarnaast leidt deze samenwerking tot realisatie van een gezond rendement. Jaarlijks ontvangt u een winstdeling over uw patiënten-aandeel. Het rendement wordt per patiënt berekend en uitgekeerd. Het risico van een negatief rendement ligt bij Pluripharm Direct.
Taken in de apotheek:
 • Patiënten ontvangen en informeren over de samenwerking met Pluripharm Direct
 • Patiëntgegevens en recept doorsturen naar Pluripharm Direct
 • Patiënten informeren en adviseren (met ondersteuning van Pluripharm Direct)
 • Acquisitie van nieuwe patiënten
 • Leveringen in de apotheek
 • Deelname klankbordgroep (2x per jaar)